За Нас

Кои сме ние

Кои сме ние

МАТА (Македонска Артизанска Трговска Асоцијација) е непрофитна организација, основана во Македонија во 2005-та година од членовите на локалниот персонал на Aid to Artisans, Inc. (ATA). МАТА е формирана како одговор на потребата на дизајнерите и креативните занаетчии за континуирана помош во стратешките области за изградба на капацитети и застапништво при нивниот обид за надминување на структуралните пречки во овие сектори.

Мисија

Целта на МАТА е да ги поттикне развојот на дизајнерскиот сектор и секторот на креативно занаетчиство и да постигне  видливи социјални промени и придобивки од истите, со давање помош во развој на производ, излез на пазар и изградба на капацитети.

АРТИЗАН* - уметнички/креативен занаетчија

Цели на организацијата:

 • Создадавање дизајнерски и занаетчиски бизниси и развивање на капацитетите на овие претприемачи во областите на развој на производ и дизајн, маркетинг и продажба.
 • Промовирање на дизајнот и занаетчиските производи на локални и меѓународни пазари.
 • Зајакнување на координацијата на дизајнерскиот и занаетчискиот сектор со поголеми бизнис асоцијации и нивно преставување во трговски асоцијации.
 • Залагање за промени во дизајнерскиот и занаетчискиот сектор во македонската економија, за да се поттикне порастот на овие бизниси
 • Ревитализација на традиционалните занаетчиски вештини
 • Воведување нови технологии
 • Подобрена соработка со локалните власти, односно користење на дизајнерскиот и занаетчискиот сектор како извор на економски, социјален и културен развој.
Што работиме

1. Дизајн и развој на производ

• Дизајн и развој на производ
• Прилагодување на производот заради зголемена продажба
• Примена на дизајни
• Координација и поврзување на занаетчиското производство со македонскиот дизајнерски капацитет
• Поврзување на дизајнерскиот и занаетчискиот сектор со локални и меѓународни пазари
• Процеси на развој на производ

2. Поврзување со пазарите-помош во маркетинг

• Учество на меѓународни трговски саеми/базари и подготовки за учество
• Развој и одржување на односи со купувачи и организирање на посети на купувачи.
• Организација на саеми и промотивни настани
• Претставување на корпоративни производи од дизајн секторот и креативното занаетчиство за корпоративни и протоколарни потреби

3. Бизнис обуки – Обуки за развој на капацитети

Развој на производ

 • Како да се подготват успешни колекции на производи
 • Определување цена и чинење на производ
 • Трендови
 • Контрола на квалитет

 

Маркетинг и продажба

 • Подготовка за настап на домашни и меѓународни саеми и базари
 • Дизајн на ефективен промотивен материјал
 • Бизнис комуникација, грижа за купувачот и контрола на квалитет

Бизнис, финансиски и административен менаџмент

 • Развој на бизнис план и стратешки растеж
 • Бизнис менаџмент

 

Техничка помош

Обуки и примена на современи и традиционални занаетчиски вештини: филигран, плетење, кукичање, везење, правење филц, фузирано стакло и многу други

4. Работилници за вештини

МАТА организира работилници за занаетчиски вештини во просториите на АРТиЗАН Центарот во Старата скопска чаршија или во работилниците на своите соработници, креативни занаетчии.
За повеќе информации за видот на работилниците, кликнете на линкот подолу:
Работилници

5. Проекти

1. Дизајн на сувенир на Град Скопје
1.Име на проектот: Дизајн на сувенир на Град Скопје
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Јуни 2018 – Септември 2018

Град Скопје, MATA

Резултати Идентификувани 20 дизајнери и креативци

Доделени две награди за најдобар дизајн

Претставени  15 дизајни на сувенири пред пошироката јавност

Креиран еден каталог

Произведени 5 прототипи на дизајни

2. Иницијатива за Јавно приватно партнерство – пренесување на надлежностите од локалната самоуправа на крајните корисници
2.Име на проектот: АРТиЗАН Центар, Стара Скопска Чаршија – Иницијатива за Јавно приватно партнерство – пренесување на надлежностите од локалната самоуправа на крајните корисници
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка Февруари, 2018 – Ноември, 2018
Финансирано од EU,Preda Plus
Цели -          Да се подобри капацитетот на МАТА за лобирање и застапувањее за интересите на своите клиенти, соработници и корисници на услугите на МАТА

-          Да се зајакне позицијата и улогата на МАТА во секторот на креативни индустрии (дизајн и креативно занаетчиство), преку креирање на можности за директна соработка на дизајнот и креативното занаетчиство со локалната самоуправа

-          Да се зголеми видливоста на МАТА во секторот на креативни индустрии, локалната и централната власт, како и пред пошироката јавност

Очекувани резултати/влијание -          Подобрен капацитетот на МАТА за лобирање и застапување на интересите на своите клиенти, соработници и корисници на услугите на МАТА

-          Зајакната позицијата и улогата на МАТА во секторот на Креативни индустрии (дизајн и креативно занаетчиство), преку креирање на можности за директна соработка на дизајнот и креативното занаетчиство со локалната самоуправа

-          Зголемена видливоста на МАТА во секторот на креативни индустрии, локалната и централната власт, како и пред пошироката јавност

3. АРТиЗАН Центар, Стара скопска чаршија
3.Име на проектот: АРТиЗАН Центар, Стара скопска чаршија”
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка 2013 –до денес
Финансирано од Град Скопје, MATA, креативни занаетчии
Цели -          Да се подобри развојот на креативните индустрии (дизајн и креативно занаетчиство) преку креирање на можности за вработување и зголемен приход за креативните микро и мали претприемништва
Резултати/влијание -          Етаблирани 3 раборилници за креативни занаети

-          Етаблирана една работилница за дизајн и креативни вештини

-          Една  изложбена просторија за дизајни и креативни производи

4. CraftART Fest – Christmas Bazaar
4. Име на проектот: CraftART Fest – Christmas Bazaar – 
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка 2005–до денес
Финансирано од МАТА,  Хотел АРКА, креативни занаетчии и дизајнери, Министерство за култура, Град Скопје и други
Цели Да се креираат можности за промоција и генерирање на приходи преку директна продажба
Резултати/влијание 34 учесници секоја година (Годишен настан поврзан со Новогодишните празници) остваруваат подобрена продажба
5, Kristal Market
5.Име на проектот: Kristal Market -  Проект поврзан со Новогодишните празници, во рамките на програмата „Збратимени градови“ помеѓу Град Скопје и Нирнберг, Германија (годишен настан)
Локација Нирнберг, Германија
Временска рамка Ноември/Декември, 2007 –Ноември/Декември, 2018 (Годишен настан)
Финансирано од Град Нирнберг, креативни занаетчии, МАТА
Цели -          Да се претстави креативниот потенцијал и да се создадат можности за директна продажба
6. Handicrafts4u
6.Име на проектот: Handicrafts4u
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка Јуни, 2017 - Декември, 2017
Финансирано од Open Society Institute/Mental Health Initiative
Цели -          Да се креира социјално препријатие под брендот “Handicrafts4u

-          Да се создаде идентитет на брендот

-          Да се развијат производни капацитети на луѓето со посебни потреби вклучени во социјалното препријатие

-          Да се создаде портфолио со квалитетни дизајнерски производи за директна продажба на пазарот

7. Социјално претприемништво – средство за социјализација
7.Име на проектот: “Социјално претприемништво – средство за социјализација”
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка Октомври, 2013 - Март, 2014
Финансирано од Open Society Institute/Mental Health Initiative
Цели -          Да се подобрат бизнис капацитетите на Здружение СОЛЕМ

-          Да се развијат практични вештини за производство на вработените во Здружение СОЛЕМ

-          Да се развијат практични вештини за производство на лицата со посебни потреби

8. Проект за креативни бизниси
8.Име на проектот: Проект за креативни бизниси
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка Декември, 2010 - Декември, 2012
Финансирано од USAID
Цели -          Поддршка на  развојот на креативните индустрии, преку креирање на можности за долгорочни вработувања и зголемени приходи за микро и малите креативни бизниси, преку зајакнување на „Центарот за Креативни индусртии“, со проширување на неговите услуги за поддршка на компаниите;

-          Генерирање на продуктивни вработувања преку поддршка на невработени млади и жени, во започнување на сопствени креативни бизниси;

-          Подобрени бизнис вештини на микро и малите претприемништва во секторот на креативните индустрии со цел успешно справување со пазарните потреби и барања

9. European Values in Heritage (EVAH)
9.Име на проектот: European Values in Heritage (EVAH)

Проект за подигнување на свеста за културното наследство на Западен Балкан

Локација Регионален проект: Џирокастра (Албанија), Метцово и Јанија (Грција), Призрен (Косово) и Скопје и Охрид (Македонија)
Временска рамка Декември, 2010–Јуни, 2012
Финансирано од European Union
Цели -          Да се подигне свеста на јавноста за културните и економските вредности на историските градови и занаетчиството kako заеднички европски вредности на наследството

-          Да се подигне свесноста и изградат капацитетите на оние кои донесуваат одлуки за културните и економски вредности на заедничкото европско наследство

-          Да се развие синергија меѓу Граѓанските организации кои работат на заштита на историските градови, врз основа на заеднички европски вредности и стандарди

10. Мапирање на индустријата на мебел и дрвната индустрија во Македонија
10. Име на проектот: “Мапирање на индустријата на мебел и дрвната индустрија во Македонија“
Локација Македонија
Временска рамка Декември, 2010 - Јуни, 2012
Финансирано од SIPPO(Swiss Imports promotion Program)
Резултати -          Претставени се на ЦД 30 компании за производство на мебел и 50 компании од дрвопреработувачката индустрија , како основа за промоција на Македонската индустрија на мебел и дрвопреработувачката индустрија.
11. Процес на развој на производи
11. Име на проектот: “Процес на развој на производи”
Локација Шкодра и Џирокастра, Албанија
Временска рамка Октомври – Ноември 2010
Финансирано од UN Joint Programme Culture and Heritage for Social and Economic Development, UNDP-Tirana, Albania
Резултати -          17 производители се здобија со унапредени вештини за развој на производи

-          Развиени се 59 единечни производи

-          Имплементирани се 48 колекции на производи

-          Комплетирани се 37  прототипи во два под-сектори (дрво и текстил)

12. Market Readiness Program for Artisans
12. Име на проектот: Market Readiness Program for Artisans
Локација Шкодра и Џирокастра, Албанија
Временска рамк Декември 2009 2009,
Финансирано од SNV, Albania
Резултати 35 учесници  научија:

-          основни чекори од процесот за развој на нови производи

-          како да ги одредат потребите на нивните купувачи преку понуда на вистински решенија

-          како да ги користат современите алатки за пристап до пазари и одржување на односите со купувачите

13. Пренесување на занаетчиски вештини
13. Име на проектот: Пренесување на занаетчиски вештини
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Ноември, 2009

Академија Италиана

Резултати -          12 студенти се стекнаа со основни знаења за производство на филц, преку производство на 36 колекции на производи
14. Дизајн натпревар – Сувенир на Град Скопје
14. Име на проектот: Дизајн натпревар – Сувенир на Град Скопје
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Октомври, 2008 – Март, 2009

Град Скопје, Агенс доо

Резултати -          Идентификувани се 20 дизајнери

-          Наградени се 3 најдобри дизајни

-          15 дизајни на сувенири се презентирани во каталог и на една продажна изложба

-          Произведени се 3 колекции на прототипи

15. Проценка на секторот за рачни изработки во Македонија
15. Име на проектот: “Проценка на секторот за рачни изработки во Македонија”
Локација 30 локации во Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Април 2008

SIPPO (Swiss Imports promotion Program)

Резултати -          55 занаетчиски микро бизниси беа предмет на проценка и изработено промотивно ЦД
16. Проценка на секторот за рачни изработки во Бутринт и Џирокастра, Албанија
16. Име на проектот: Проценка на секторот за рачни изработки во Бутринт и Џирокастра, Албанија
Локација Бутринт и Џирокастра, Албанија
Временска рамка

Финансирано од

Декември, 2007

Butrint Foundation, UK London

Резултати -          30 занаетчиски микро бизниси беа предмет на проценка
17. Мапирање на дрвопреработувачката индустрија и индустријата за мебел во Македонија
17. Име на проектот: Мапирање на дрвопреработувачката индустрија и индустријата за мебел во Македонија
Локација 30 локации во Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Јуни – Јули 2007

SIPPO(Swiss Imports promotion Program)

Резултати -          Претставени се 50 компании за производство на мебел и 20 компании од дрвопреработувачката индустрија на ЦД и дистрибуирани на “Imm”  - Cologne и “Made EXPO” – Milan;
18. Македонскиот сектор на рачни изработки – самоодржливост и градење на самодоверба преку пазарни поврзувања
18. Име на проектот: Македонскиот сектор на рачни изработки – самоодржливост и градење на самодоверба преку пазарни поврзувања
Локација Берово, Куманово и  Тетово, Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Јануари – Декември 2007

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Резултати -          40 артизани присуствуваа на две базични обуки за бизнис;

-          40 артизани учествуваа на интензивни тренинг сесии за извоз

-          40 артизани учествуваа на обуки за настап на Базари и настани за директна продажба

-          12 сесии за развој на производи,

-          Развиени се 12 нови колекции на производи

19. Проценка и обуки за спремност за настап на пазар за секторот на рачни изработки во Шкодра, Албанија во рамките на проектот „Јакнење на албанската жена претприемач во Северна Албанија
   
19. Име на проектот: Проценка и обуки за спремност за настап на пазар за секторот на рачни изработки во Шкодра, Албанија во рамките на проектот „Јакнење на албанската жена претприемач во Северна Албанија“
Локација Шкодра, Албанија
Временска рамка

Финансирано од

Април – Јуни 2006

International Labour Office

Резултати -          Идентификувани се 28 производители кои беа дел од обуката за развој на производи

-          22 производители добија директна менторска поддршка за унапредување на нивните производни портфолија

-          6 производители развија прототипи на производи

-          Применети се 46 колекции на производи

-          Дизајнирани се 157 поединечни производи

20. Спремност за настап на пазар
20. Име на проектот: “Спремност за настап на пазар”
Локација Скопје, Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Март - Мај 2006

Chemonics International (Kosovo Cluster and Business Support)(USAID funded project)

Резултати -          Спроведен тренинг за претприемништво и бизнис вештини за 7 женски здруженија од Косово
21. Македонскиот културен идентитет на рачни изработки–Традиција и Иновација
21. Име на проектот: “Македонскиот културен идентитет на рачни изработки–Традиција и Иновација”
Локација Тетово, Јегуновце и Истибања, Македонија
Временска рамка

Финансирано од

Јануари - Декември  2006

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Резултати -          9 артизани научија основни вештини на ткаење

-          30 жени учествуваа на обуки за бизнис вештини

-          60 македонски и албански жени беа под директно влијание на проектот

-          300 индивидуалци имаа индиректни придобивки од проектот

-          Произведени се 4 традиционални носии

-          Произведени се 15 линии на производи

-          Проектните достигнувања беа презентирани пред околу 6000 луѓе на локални и меѓународни промоции, базари и меѓународни саеми. Околу 4000 eвра беа генерирани од локална продажба

6. Галерија од фотографии