Дома

Целта на МАТА е да ги поттикне развојот на дизајнерскиот сектор и секторот на креативно занаетчиство и да постигне видливи социјални промени и придобивки од истите, со давање помош во развој на производ, излез на пазар и изградба на капацитети