Светлана Ивановска

Светлана Ивановска

дизајн и производство на накит

Светлана дизајнира накит употребувајки различни материјали и техники при изработка на своите прстени, ланчиња, украси за коса и друго. Љубовта кон природата и геометриските форми ја пренесува и на својот накит, изразувајќи форми на листови, цветови, квадрати, кругови, ромбови и слично. Жицата како материјал е присутна во секое парче, кое е посебно, моќно и префинето… со еден збор волшебно

Контакт:
Електронска пошта: svetlana6969@gmail.com
FB : Art studio S
Instagram: ivanovska.svetl ana