Приклучи се

Стани член

Изборот на поедините производи е дискреционо право на канцеларијата на МАТА. Креативниот директор ги разгледува предлозите за нови членови секојдневно. Поради обемот на поднесоци, не сме во можност со детално образложение да одговориме на одбиените кандидати. Секогаш сме во потрага по висококвалитени и талентирани дизајнери и креативни занаетчии и затоа ги охрабруваме сите пасионирани креативци да аплицираат за членство во нашата асоцијација.

Видови членство:

Активно членство

Ужива повеќе придобивки, вклучувајки:

  • Промотивно портфолио во секцијата ЧЛЕНОВИ
  • Приоритетни покани за учество на настаните кои ги организира МАТА
  • Листата на е - меил адреси МАТА на
  • Приоритет во користење на АРТиЗАН Центарот, Стара скопска чаршија за изложби, настани, работилници...

 

Годишна членарина

Се состануваме по потреба

Базично членство

Ужива повеќе придобивки, вклучувајки:

  • Приоритетни покани за учество на настаните кои ги организира МАТА
  • Листата на е - меил адреси на МАТА

 

Без надомест за членство

Се состануваме еднаш на три месеци заради дефинирање на идни правци и активности за развојот секторот

Волонтер

Ужива повеќе придобивки, вклучувајки:

  • Приоритетни покани за учество на настаните кои ги организира МАТА
  • Листата на е - маил адреси на МАТА
  • Приоритет за професионално ангажирање во имплементација на разни проекти, работилници, настани
  • Приоритет во користење на АРТиЗАН Центарот Стара скопска чаршија за изложби, настани, работилници...

 

Без надомест за членство

Се состануваме еднаш месечно заради дефинирање на идни правци и активности за развојот секторот