АРТиЗАН Центар

Основан од Градот Скопје и управуван од МАТА, лоциран во Старата скопска чаршија, АРТиЗАН центарот е посветен на креирање можности за креативно и продуктивно живеење. Во АРТиЗАН Центарот се организираат работилници за занаетчиски вештини, но исто така, просториите се нудат за изложби, настани, креативни работилници за пријатели и деловни соработници или пак за креативни забави.

АДРЕСА: АРТиЗАН Центар, Стара скопска чаршија, Пушкарска 17, 1000 Скопје

Како да дојдете до таму