Партнери и пријатели

Партнери
Занаетчиска комора на Република Македонија
Градот Скопје
Музеј на Град Скопје
Европски Универзитет
ФОН Универзитет
Hand&Eye Magazine, USA
Slow Food Шарпланинска, Маврово-Ростуше
Gjirokastra Foundation (GF), Албанија
EGNATIA EPIRUS Foundation (EEF), Грција/td>
Academy for Training and Technical Assistance (ATTA), Косово
SHOQATA E ARTIZANEVE SHQIPTARE, Шкодра, Албанија
Destination Management Organization (DMO), Регион Корча, Албанија
Донори
Министерство за Надворешни Работи на Кралството Норвешка
Европска Унија
Британски Совет Македонија

United States Agency for International development (USAID)
Деловни партнери
Хотел Арка, Скопје
Агенс доо, Скопје
Ажур дооел увоз-извоз, Скопје