Работилници

Обука за изработка на филц –“Сува постапка“ / 2 дена
Код FC 01
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Филцување со игла е флексибилна техника со која може да се изработуваат повеќедимензионални форми, како: модни додатоци, облека, декоративни предмети, скулптури и друго. На оваа обука ќе имате можност да ги научите основите на процесот, материјалите и алатките потребни за филцување со игла. На крајот на обуката ќе имате завршено еден производ и ќе се здобиете со вештина на филцување со игла со која ќе можете самостојно да продолжите да изработувате сопствени креации.
Ниво Почетно ниво
Денови/Часови Два дена/4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено е освежување

Големина на групата 6-8
Цена 3.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Обука за изработка на филц – “Мокра постапка“ / 2 дена
Код FC 02
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Оваа обука ќе ви овозможи да ги научите основите на мократа постапка за изработка на филц. По завршување на обуката ќе имате изработено еден едноставен производ и ќе имате основа за понатамошно надградување на стекнатото знаење.
Ниво Почетно ниво
Денови/Часови Два дена/4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Учесниците на обуката треба да донесат неколку стари пешкири

Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 6-8
Цена 3.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Обука за изработка на филц – “Напредна – Nuno felt” / 2 дена
Код FC 03
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката “Нуно“ или “ламелиран“ филц е напредна техника за креирање на лесни материјали за облекување, модни додатоци, завеси и слично. На обуката ќе научите како да соединувате волнени влакна со различни други материјали и да создавате уникатни и луксузни текстилни производи и облека.
Ниво Средно и напредно ниво
Денови/Часови Два дена/4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Учесниците на обуката треба да донесат неколку стари пешкири

Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 6-8
Цена 4.950 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Обука за изработка на филц – “Напредна – Филцувани капи” / 1 ден
Код FC 04
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката На оваа обука ќе научите како да произведувате капи од филц. Истовремено ќе научите да создавате и други производи како на пример влечки, паричници, футроли за очила итн.
Ниво Средно и напредно ниво
Денови/Часови Еден ден/6 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Учесниците на обуката треба да донесат неколку стари пешкири

Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 6-8
Цена 2.100 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Обука за изработка на филц – “Комбинирана програма – 4 во 1“  / 8 дена
Код FC 05
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Оваа обука е пред се дизајнирана за оние кои планираат да започнат свој креативен бизнис во сферата на производство на филц. Оваа обука во целост ќе ви овозможи да се запознаете со сите тајни на оваа традиционална вештина и истовремено да се подготвите за сите предизвици поврзани со отворање на сопствен бизнис.
Ниво Одговара за сите нивоа на знаење (почетно, средно или напредно)
Денови/Часови 8 дена/4 часа дневно. Комбинација од 6 дена обуки за производство на филц и 2 дена бизнис обуки на тема “Како да започнете свој креативен бизнис“.
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Учесниците на обуката треба да донесат неколку стари пешкири

Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 6-8
Цена 12.150 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Монистра – “Основен 01 (Куќичење и ќостек)“ / 2 дена
Код MO 01
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Без разлика дали планирате да се занимавате со монистра како хоби или како иден бизнис, оваа обука ќе ви овозможи да ги совладате основите на куќичењето на монистрата и да ви овозможи изработка на уникатен накит и модни додатоци. Ќе бидете изненадени што сѐ можете да креирате со оваа едноставна техника.
Ниво Почетно и средно ниво
Денови/Часови Два дена/4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 3.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Монистра – “Основен 02  (Нижење)“ / 2 дена
Код MO 02
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Без разлика дали планирате да се занимавате со монистра како хоби или како иден бизнис, оваа обука ќе ви овозможи да ги совладате основите на нижењето на монистрата и да ви овозможи изработка на уникатен накит и модни додатоци. Ќе бидете изненадени што се можете да креирате со оваа едноставна техника.
Ниво Почетно и средно ниво
Денови/Часови Два дена/4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 3.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Монистра – “Основен 03 (Везење)“ / 2 дена
Код MO 03
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Без разлика дали планирате да се занимавате со монистра како хоби или како иден бизнис, оваа обука ќе ви овозможи да ги совладате основите на везење со монистра и да ви овозможи изработка на уникатен накит и модни додатоци. Ќе бидете изненадени што се можете да креирате со оваа едноставна техника
Ниво Почетно и средно ниво
Денови/Часови Два дена/ 4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 3.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Монистра – “Комбинирана програма – 3 во 1“ / 8 дена
Код MO 04
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Оваа обука е пред се дизајнирана за оние кои планираат да започнат свој креативен бизнис во сферата на производство на монистра. Оваа обука ќе ви овозможи во целост да се запознаете со сите тајни на оваа традиционална вештина и истовремено да се подготвите за сите предизвици поврзани со отворање на сопствен бизнис.
Ниво Одговара за сите нивоа на знаење (почетно,средно или напредно)
Денови/Часови 8 дена/4 часа дневно. Комбинација од 6 дена обуки за работа со монистра и 2 дена бизнис обуки на тема “Како да започнете свој креативен бизнис“
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6 persons
Цена 10.700 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Филигран – “ Сребрен Викенд“ / 2 дена
Код FL 01
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката На оваа обука ќе се запознаете со основите на традиционалната филигранска техника. Под менторство на искусен предавач, ќе можете да креирате мал производ по сопствен дизајн.
Ниво Почетно ниво
Денови/Часови Два дена/4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 3.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Филигран – “Основен“ / 8 дена 
Код FL 02
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Со оваа обука ќе ги совладате основите на производството на филигран. Ќе бидат обработени основните теми за дизајнирање и производство на филигрански накит.
Ниво Почетно ниво
Денови/Часови 8  дена/5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 9.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Филигран – “Напреден + Бизнис Обука“ / 46 дена
Код FL 03
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Оваа обука е пред се дизајнирана за оние кои планираат да започнат свој кретивен бизнис во сферата на производство на накит. Оваа обука ќе ви овозможи во целост да се запознаете со сите тајни на оваа традиционална вештина и истовремено да се подготвите за сите предизвици поврзани со отворање на сопствен бизнис.
Ниво Одговара за сите нивоа на знаење (почетно,средно или напредно)
Денови/Часови 46 дена/ 5 часа дневно. Комбинација од 40 дена обуки за производство на филигран и 6 дена бизнис обуки на тема “Како да започнете свој креативен бизнис“.
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 38.600 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Цртање на икони – “Основен“ /7 дена 
Код IK 01
Време и место Втора недела во Декември

МАТА центар за обуки

Опис на обуката На оваа обука ќе креирате икона користејќи ја традиционалната византиска техника заснована на јајце – темпера и златни листови. Ќе бидете менторирани од искусен зограф, кој ќе ве води чекор по чекор низ овој комплексен процес на изработка на икони.
Ниво Почетно ниво
Денови/Часови 7 дена/5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 24.300 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Книговезтство – “Основен“ / 2 дена
Код BB 01
Време и место Втора недела во Декември

Работилница во Охрид

Опис на обуката Обуката ќе ви овозможи да се запознаете со основите на оваа заборавена занаетчиска вештина. За време на обуката ќе создадете рачно изработена книга по сопствен дизајн.
Ниво Почетно и средно ниво
Денови/Часови 2 ден/5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената.

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 3.700  денари

Трошоците за транспорт и сместувањето не се вклучени во цената.

Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Модни додатоци од кожа – “Основен 01“ / 2 дена
Код LE 01
Време и место Втора недела во Декември

Работилница во Охрид

Опис на обуката Оваа обука ќе ви овозможи да ги научите основите на рачна изработка на модни додатоци од кожа. За време на обуката ќе изработите кожна чанта.
Ниво Почетно и средно ниво
Денови/Часови 2 денa/5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 4.700 денари

Трошоците за транспорт и сместувањето не се вклучени во цената.

Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Модни додатоци од кожа – “ Основен 02“ / 2 дена
Код LE 02
Време и место Втора недела во Декември

Работилница во Охрид

Опис на обуката Оваа обука ќе ви овозможи да ги научите основите на рачна изработка на модни додатоци од кожа. За време на обуката ќе изработите неколку мали производи од кожа (паричник, футрола за очила итн).
Ниво Почетно и средно ниво
Денови/Часови 2 дена/ 5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 3.700 денари

Трошоците за транспорт и сместувањето не се вклучени во цената.

Travel and accommodation expenses not included

Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Обука за лиење на метали – “Основен“ /4 дена
Код CM 01
Време и место Втора недела во Јануари

Обуката се одржува во работилница на предавачот.

Опис на обуката Оваа обука ќе ви овозможи да се запознаете со сите фази во лиењето на метали, техника која се користи за производство на различни видови на накит и мали метални производи. За време на обуката ќе имате можност да произведете “парче“ лиен накит по сопствен уникатен дизајн.
Ниво Почетно ниво
Денови/Часови 4 дена/ 4 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 11.900 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Како да започнете свој креативен бизнис –  “Основен“ / 5 дена
Код BTP 01
Време и место Втора недела во Јануари

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Заснована на “CEFE“ методологија, оваа обука е пред се дизајнирана за оние кои планираат да започнат свој креативен бизнис во сферата на производно и уметничко занаетчиство, моден, применет или графички дизајн, ракотворење итн. За време на обуката ќе бидат обработени сите клучни теми кои се значајни за надминување на предизвиците поврзани со отворање на сопствен креативен бизнис. (Оценка и мотивација, SWOT анализа, Пазарно истражување за мали бизниси, Маркетинг план, Финансии и буџетирање, Развивање на Бизнис план).
Денови/Часови 5 дена/5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 10-12
Цена 7.400 денари

Travel and accommodation expenses not included

Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Како да започнете свој креативен бизнис –  “Напреден“ / 10 дена
Код BTP 02
Време и место Втора недела во Јануари

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Заснована на “CEFE“ методологија, оваа обука е пред се дизајнирана за оние кои планираат да започнат свој креативен бизнис во сферата на производно и уметничко занаетчиство, моден, применет или графички дизајн, ракотворење итн. За време на обуката ќе бидат обработени сите клучни теми кои се значајни за надминување на предизвиците поврзани со отворање на сопствен креативен бизнис. (Оценка и мотивација, SWOT анализа, Пазарно истражување за мали бизниси, Маркетинг план, Финансии и буџетирање, Развивање на Бизнис план). По завршувањето на обуката, учесниците ќе изработат бизнис план за својот бизнис со непосредно менторство на предавачите.
Денови/Часови 10 дена/5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 10-12
Цена 12.700  денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Научете како да продавате /3 дена
Код MRP 01
Време и место Втора недела во Јануари

МАТА центар за обуки

Опис на обуката За успех во вашиот креативен бизнис, не е доволно само да знаете да дизајнирате или направите производот. Потребно да знаете и како да го продадете истиот. Низ практични вежби, оваа обука ќе ви овозможи да научите неколку основни продажни техники кои ќе ви овозможат зголемена продажба на вашите производи.
Денови/Часови 3  дена/5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 10-12
Цена 4.700 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Маркетинг и продажба за мали кретаивни бизниси /5 дена
Код MRP 02
Време и место Втора недела во Јануари

МАТА центар за обуки

Опис на обуката Goals:

Оваа обука е наменета за унапредување на вашите знаења од маркетингот и продажбата и дизајнирана е да ги задоволи потребите на вашите мали креативни бизниси. Ќе научите како да развиете маркетинг стратегија и кои средства на промоција најповеќе одговараат на обемот на вашиот бизнис. Истовремено ќе ги совладате новите техники на продажба, кои ќе ви овозможат зголемување на вашата продажба. Ќе бидат обработени следниве теми: Основи на маркетинг, Како да спроведете пазарно истражување, Како да го брендирате вашиот производ, Маркетинг микс, Процесот на развој на нови производи, Кои се разлики меѓу маркетингот и продажбата, Продажни техника (AIDA, SPIN) и Грижа за купувачите.

Денови/Часови 5 дена / 5 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 02 2 396 412, 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 10-12
Цена 7.400 денари
Услови за откажување Во случај на откажување на обуката 4 недели пред започнување на истата, уплатените средства се враќаат во целост. После тој рок, се враќаат 50% од уплатените средства, но најдоцна до една недела пред започнување на обуката.
Обука за деца и млади

техники на изработка на филц / 4 дена

Код YFC 01
Време и место Јануари 2013

Група 1МАТА центар за обуки- Skopje

8-11 Јануари

10:30-13:30

Група 2 – МАТА центар за обуки- Skopje

14-17 Јануари

10:30-13:30

Опис на обуката Оваа обука ќе ви овозможи да ги научите основите на мократа постапка и постапката со игла за изработка на филц. По завршување на обуката ќе имате изработено еден едноставен производ и ќе имате основа за понатамошно надградување на стекнатото знаење.
Денови/Часови 4 дена/2 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 071 238 957
Ниво  Почетно ниво
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 6-8
Цена 1.500 денари
Апликација  Форма за регистрација за обуки за деца и млади
Обука за деца и млади

Монистра – “Основен 01 (Куќичење и ќостек)“ / 4 дена

Код YMO 01
Време и место Јануари 2013

Група 1МАТА центар за обуки- Skopje

8-11 Јануари

13:30-15:30

Група 2 – МАТА центар за обуки- Skopje

14-17 Јануари

13:30-15:30

Опис на обуката Оваа обука ќе ви овозможи да ги совладате основите на куќичењето на монистрата и ќе ви овозможи изработка на уникатен накит и модни додатоци. Ќе бидете изненадени што сѐ можете да креирате со оваа едноставна техника.
Ниво Почетно
Денови/Часови Четири дена/2 часа дневно
Пријава/Резервација vesna.a@matacraft.org.mk  телефон: 071 238 957
Предавач
Потребни материјали за обуката Сите материјали за обуката се вклучени во цената

Обезбедено освежување

Големина на групата 4-6
Цена 1.500 денари
Апликација Форма за регистрација за обуки за деца и млади