Тренинзи

CBP – Тренинг за започнување на бизнис, Април 2011

 

Тренинзи 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

 

Реставрациски Камп Џирокастра – 2010