Сервиси за поддржување на бизнисите

Развој на производи и дизајн

 • Координација на консултанти за дизајн и поврзување на занаетчиското производство со македонскиот дизајнерски капацитет
 • Имплементација на дизајн
 • Адаптација на производ за зголемена маркетабилност

 

Поврзување со пазарите – Помош во маркетинг

 • Учество на интернационални трговски саеми/базари и подготвителни сервиси за учество на ракотворците
 • Одржување и развој на релации меѓу купувачи и фасилитирање на посети на купувачи
 • Организација на саеми за ракотворби и промотивни настани
 • Претставување на рачно изработени производи за коорпоративни подароци и протоколарни потреби

 

Бизнис обуки – Обука и развој на капацитети

Развој на производи
Подготовка и спроведување на наменски обуки за:

 • Како да се подготват успешни колекции на производи
 • Определување цена и чинење
 • Трендови
 • Контрола на квалитет

 

Маркетинг

 • Подготовка за саеми за ракотворби и интернационални трговски саеми
 • Дизајн на ефективен промотивен материјал
 • Подготовка за извоз: регистрација, документација и транспорт
 • Бизнис комуникација, грижа за купувачот и контрола на квалитет

 

Бизнис, финансиски и административен менаџмент

 • Развој на бизнис план и стратешки растеж
 • Регистрација и податоци за даноци
 • Сметководство и финансиски менаџмент

 

Техничка помош
Обука и имплементирање на практични вештини:

 • Филигран, ткаење, везење, филц

Артисани* – ракотворци и креативни занаетчии

 

ЦИЦ (Центар за креативни индустрии)

Компјутерска лабораторија

Центарот за креативни индустрии (ЦИЦ) располага со компјутерска лабораторија со три десктоп компјутери и еден лаптоп компјутер, LCD проектор и друга опрема потребна за скенирање, печатење и копирање. Лабораторијата исто така располага и со ADSL интернет конекција. Компјутерската лабораторија овозможува различни активности и услуги како што се: интернет комуникација, истражување на пазарот, скенирање, печатење итн. како и технички предуслови за давање и на други услуги за поддршка на креативните бизниси (нпр: советувања за претприемништво, маркетинг, продажба, промоција, развој на производи).

Библиотека

Библиотеката е уште еден сервис на Центарот кој им е достапен на корисниците. Располага со книги и часописи кои се од интерес за креативните бизниси: креативно занаетчиство, применет дизајн, моден дизајн и графички дизајн, маркетинг, промоција и продажба. Библиотеката располага фонд од околу 200 книги и часописи.

 

 

Проверете ги насловите во библиотеката